אודות

בית "תורת ירושלים" הינו מרחב בתי המדרש של אגודה אחת והוא משמש כבית תורני עבור הלומד ברשת האינטרנט.

""תורת ירושלים" " אינו עוד במה לחומר אסוף או מאמרים לקריאה, אלא מקום התכנסות ללימוד אטרקטיבי בין לומדים ומלמדים, קבוצות ויחידים.

בימים אלה קמים ונבנים כאן בתי מדרש מגוונים בכל מקצועות התורה. יחד אתכם נבנה את בית המדרש הוירטואלי הגדול בעולם.

2012 © תורת ירושלים