שאלות לדיון במעשה הגבעונים ובני שאול [שמואל ב' כ"א]

מה עשה שאול לגבעונים ולמה עשה זאת ? האם המעשה היה מוצדק מבחינתו ? למה לא נענש שאול בחייו וה' חיכה לעונש עד סוף ימי […]

להמשך...

נקודות לעיון: יהונתן בן שאול

שלום לכולם, בשיעור השבוע נדון בדברים הבאים: מה המאפיינים שניתן לראות בפעולותיו של יונתן במלחמה עם פלשתים לעומת אביו? מה גרם ליהונתן לאהוב את דוד עד כדי […]

להמשך...

סיכום שיעור: יהונתן דוד ומיכל

להלן עיקרי הדברים שהוסברו בשיעור בנושא היחסים בין יהונתן דוד ומיכל. >> לנקודות העיון >> מדוע יהונתן אהב את דוד? השגחת ה' על דוד להעביר המלכות […]

להמשך...

נקודות לעיון בנושא: יהונתן, דוד ומיכל

יהונתן ודוד מדוע אהב יהונתן את דוד? מדוע פשט יהונתן את בגדיו ונתנם לדוד? מה מסמל אקט העברת הבגדים? ♦ מטלה: מצא אקטים סימבוליים נוספים […]

להמשך...

סיכום שיעור "משיחת שאול" (א')

שלום לכולם , בהמשך לנקודות העיון בנושא "פרשת משיחת שאול בסתר'", להלן סיכום חלקי של השיעור. מה הנושא בגובה שלו שבפסוקים מודגש כמעלה שלו- (ש"א ט,ב) […]

להמשך...

שאלות להתבוננות בפרשת משיחת שאול בסתר (שמואל א ט:א-י:טז)

שאלות להתבוננות בפרשת משיחת שאול בסתר (שמואל א ט:א-י:טז) מה הנושא בגובה שלו שהפסוק מדגיש כמעלה הגדולה שלו? מה ניתן ללמוד מהדו שיח הארוך בין […]

להמשך...

דמותו של שאול – נקודות לעיון

השלם את הטבלה ומחק את מה שלא נכון לפי דעתך צדקותו וגדלותו של שאול חטאיו וחסרונותיו של שאול עדות שמואל :בחור וטוב ואין איש מבנ"י […]

להמשך...

התוצאות של מעשה פילגש בגבעה

[מתומלל לפני עריכה] "ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה: ויבא העם בית אל  וישבו שם עד הערב לפני האלהים […]

להמשך...

סיכום פרשת אבימלך

[מתומלל לפני עריכה] בהמשך לשאלות העיון, נסכם עתה את פרשת אבימלך: מה  הביאור  במשל העצים של יותם ? מה רמז בזה שהזית התאנה והגפן  אמרו […]

להמשך...

מנהיגותו של שמואל הנביא

תמלול מתוך השיעור, לפני עריכה. בסוף תקופת השופטים שפט את ישראל שמואל הנביא שהיה שופט מסוג שונה ובשתי דברים  היה שונה מכל השופטים שהיו לפניו […]

להמשך...

Page 1 of 3123»
2012 © האקדמיה למקרא