סיכום שיעור: יהונתן דוד ומיכל

להלן עיקרי הדברים שהוסברו בשיעור בנושא היחסים בין יהונתן דוד ומיכל.

>> לנקודות העיון >>

מדוע יהונתן אהב את דוד?

השגחת ה' על דוד להעביר המלכות מבית שאול וע"כ יהונתן ומיכל אהבו אותו

מדוע הוא פשט את בגדיו ונתנם לדוד ?
מה מסמל אקט העברת הבגדים ?
מטלה: מצא אקטים סימבוליים נוספים הקשורים לביגוד ביחסי שאול ודוד.

כמה אקטים מצאנו: כריתת כנף מעיל שאול פעמיים, סירוב דוד ללבוש מדי גליית, לבישת דוד את בגדי יהונתן- זה מסמל שאינו רוצה להיות מלך בחי שאול אלא לאחר מותו במקום יהונתן, גם שאול פשט את בגדיו ודבר זה אומר דרשני ייתכן ששוב מסמל את סיום מלכותו (כתוב ויפשט גם הוא את בגדיו , מהו גם? שמא לרמוז בנוסף על יהונתן. עוד כתוב "כל היום ההוא וכל הלילה", לשון שמסמלת במקרא זמן ארוך)

 מדוע אהבה מיכל את דוד ? למה חשוב לציין זאת ?

ה' משגיח על דוד להצילו בידי בת שאול ולכן מודגש המקרה של היפך הסברא – היא אוהבת אותו.

חידה: על איזו אישה נוספת במקרא כתוב שאהבה איש (רמז: אף אחת) ?

האם גם דוד אהב אותה?

לא כתוב ומשמע שרצונו בה הוא עקב הכבוד שהיא בת המלך וכן ראה להלן

מדוע הוא ביקש אותה מאבנר ?

עיין ש"ב ג 13 יג) וַיֹּאמֶר טוֹב אֲנִי אֶכְרֹת אִתְּךָ בְּרִית, אַךְ דָּבָר אֶחָד אָנֹכִי שֹׁאֵל מֵאִתְּךָ לֵאמֹר לֹא-תִרְאֶה אֶת-פָּנַי כִּי ׀ אִם-לִפְנֵי הֱבִיאֲךָ אֵת מִיכַל בַּת-שָׁאוּל בְּבֹאֲךָ לִרְאוֹת אֶת-פָּנָי: (שמואל ב ג)

מטלה : חפש את צמד המילים "אנכי שאל" במקרא וגלה דברים מרתקים.

גם אדוניהו ביקש דבר אחד מעם בת שבע- את אבישג השונמית ושם זה עלה בחייו- זו הייתה אמתלא ע"מ לקבל את המלוכה , אף כאן דוד מבקש את מיכל בעבור זאת, שאול לקחה בשביל להוריד את דוד ממעמד חתן המלך, דוד מחזיר את מעמדו ולא עוד אלא שנותן פתח להמשכיות מלכות בית שאול ע"י זרע מיכל המשותף לו, לכן לא נמצא מפגש חם בין האהוב לאהובתו לא מתואר כלל מפגש בין מיכל לדוד לאחר שנות פירוד רבות , ותכף נדון האם בכלל בא אליה.

מיכל השקיפה בעד החלון ובזה לדוד, מטלה: חפש את צמד המילים בעד החלון במקרא וגלה דברים מעניינים.

שלוש מלכות (אם סיסרא , מיכל , איזבל )השקיפו בעד החלון וסופן טראגי נראה לי שאצלן הייתה נבואה מוקדמת על סופן הרע וההשקפה מהחלון מציינת את השגחת ה' לקיים גזירתו – "משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים",

ה' משגיח על דוד להצילו מידי שאול ע"י מיכל שהורידה אותו בעד החלון ולגזור כליה על מלכות שאול ע"י בוז מיכל לדוד

שאול נרמז ברמאות ביתו ע"י גיזת הצמר המזכיר את רמאות רבקה ע"י העיזים שכל זה בא לא בעבור שלא קיים מצוות ה' במחיית עשיו

מדוע בזתה מיכל לדוד ?

בוז מיכל אינו סיפור יחסי מיכל ודוד אלא יחסי בית שאול לעומת בית דוד לה'. הסיכוי האחרון של שאול להמשך מלכותו הוא ע"י מיכל, ובתשובת דוד למיכל הוא מעמיד את הוויכוח כהשוואה בין דוד לשאול, מי צדק בוויכוח ? דבר ה' אל דוד בפסוקים הבאים מוכיח זאת ברורות, ספר ד"ה אשר מחדש לנו ביקורות על שאול מזכיר את מיכל בת שאול פעם אחת בסיפור הזה שבזתה לו, וההסבר ברור הוא מציג זאת כחטאו האחרון של שאול- כהמשך של אי דרישתו את ה' המוזכר בספר ד"ה.

האם ומדוע לא היה זרע למיכל ? עיין שמואל ב, ו; 23 ועיין שמואל ב, כא; 8

דוד עונה למיכל "ועם האמהות אשר אמרת עימם איכבדה" – תשובה צינית מפחידה שמשמעותה מתבררת בפסוק הבא ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה, את מדי מכובדת בשבילי את לא ראויה לי ולכן לא היה לא ילד, אפשר לפרש מטא פיזית (עקרות משמים) ואפשר לפרש פיזית (שפרש ממנה).

חמשת בני מיכל לא יולדו לעדריאל, נראה שנולדו לפלטי והם ממזרים והכתוב העלים זאת , ואולי אף שני בני ריצפה מה שכתוב שיולדו לשאול הוא  ייפוי ובאמת נולדו מביאת אבנר עליה והם כעין ממזרים כי נחשבת לאישה שמורה כיבמה האסורה לזר וכמש"כ שם ותפקוד עלי "עוון האישה".

ובזה יובן איך דוד משמידם אע"פ שנשבע שלא להכרית את בית שאול ש"א כד 22 כי אינם מזרעו באמת והם ממזרים.

וכאן נאמר שייתכן שדוד לא בא מעולם אל מיכל מכיוון שבא עליה פלטי וכמו פילגשותיו שהיו אלמנות חיות אחרי בא עליהן אבשלום.

 • תגובות
 • הפניות למאמר
 • אודות המאמר
10
 1. 13/12/2012 at 17:19שמואל אייזנברג  תגובה

  מצ"ב סיכום היבטים נוספים שדנו עליהם בשיעור בנושא "מיכל ועדריאל".

  ספר שמואל (ב כא)

  ויחמול המלך על מפיבשת בן יהונתן בן שאול על שבועת ה' אשר בינותם בין דוד ובין יהונתן בן שאול.

  ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את ארמני ואת מפיבושת ואת חמשת בני מיכל בת-שאול אשר ילדה לעדריאל בן-ברזלי המחלתי.

  וקשה איך עשה זאת דוד הרי שאול ביקש שישבע לו ודוד נשבע כמו שנאמר "ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל ועתה השבעה לי בה' אם תכרית את זרעי אחרי ואם תשמיד את שמי, מבית אבי. וישבע דוד לשאול וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה" (ש"א כד,כ-כב)

  כיצד אם כן הוא עובר על שבועתו והורג את זרעו של שאול?

  שאלה נוספת יש לשאול מה הקשר בין מיכל לעדריאל בן ברזלי המחולתי הרי עדריאל נשא את מירב אחותה כמו שנאמר
  "ויהי בעת תת את מירב בת שאול לדוד והיא ניתנה לעדריאל המחלתי לאשה" (ש"א יח) אם כן מהו שנאמר שילדה מיכל לעדריאל?
  וניתן להסביר ע"פ מה שמבארים בפרשת תולדות שלגבי ישמעאל נאמר-(כה,יב) ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם" ולגבי יצחק נאמר-(כה,יט) "ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק" רואים שבקשר לישמעאל נאמר שהוא בן הגר שרק ילדה לאברהם לעומת יצחק שעליו נאמר שהוא בן אברהם בלי להזכיר מי אמו והביאור בהבדלים הוא שכאשר אשתו של אדם יולדת בן - הבן שנולד נקרא על שמו שאומרים נולד בן לאדם פלוני. לעומת זאת כשפילגשו של אדם יולדת לו בן הבן שנולד נקרא על שם האם שאומרים נולד בן לאישה. האשה ילדה אותו בשביל האיש הזה אבל עיקר היחוס של הבן הוא אחר אמו, לכן יצחק נקרא בן אברהם וישמעאל נקרא בן הגר "אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם" (ולכן גם נקראו בני קטורה בני הפילגשים שהוא לא מתייחס אליהם כבנים אלא כבני הפילגשים והוא האב הביולוגי.)

  ולפי זה ניתן לענות על שתי השאלות הנ"ל, שהרי לעומת מפיבשת בן יהונתן שנאמר עליו שהוא "בן יהונתן" הבנים האחרים מוגדרים בפסוק כבני אימותיהם וילדים כאלו אינם מתיחסים אחר האב ולא עליהם נשבע דוד שלא להשמיד את שם שאול מבית אביו.

  והסיבה למה באמת לא נקראו הבנים ע"ש האבות אצל רצפה בת איה הוא משום שהיא היתה רק פילגשו של שאול. (ובקשר למיכל יוסבר לקמן)

  ולשאלה מה הקשר בין עדריאל למיכל, הביאור הוא שנאמר ששאול נתן את מיכל לפלטי בן ליש, וכשאבנר אמר לדוד שהוא רוצה להעביר לו את המלוכה הוא ביקש את מיכל בחזרה וכך נאמר "וישלח דוד מלאכים אל איש בשת בן שאול לאמר תנה את 'אשתי' את מיכל אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתים. וישלח איש בשת ויקחה מעם איש מעם פלטיאל בן ליש. וילך אתה אישה הלוך ובכה אחריה עד בחרים ויאמר אליו אבנר לך שוב וישב" (ש"ב ג,יד-טז) יוצא שלפי דוד היא היתה אשתו כל הזמן ואם כן כל (חמשת) הבנים שנלדו בינתיים הם בני זנונים ומסתבר שהילדים שנולדו לא יכלו ללכת עם מיכל לבית דוד שהרי מבחינת דוד הם בני זנונים ואצל פלטי בן ליש גם לא יכלו להשאר שהרי דוד ביטל את הקשר שלו עם מיכל למפרע, כך שהם לא ילדיו החוקיים (רק ביולוגים) ויצא שהם בני מיכל בת שאול שהאב הביולגי אין לו קשר שום קשר משפחתי איתה, ולכן הלך עדריאל בעל אחות מיכל ואימץ את בני גיסתו וגידל אותם, וכיון שגידלם נעשה כאילו- ילדה אותם מיכל לעדריאל בן ברזלי המחולתי.

  (ויוצא שהיה לדוד גם סגירת חשבון בהוצאתם להורג שכך מת בני הזנונים שנולדו מאשתו)

הוספת תגובה

תאריך 03/12/2012
קטגוריה דמויות במקרא, שמואל
מאת מאיר הורוביץ

מאיר הורוביץ

לכל המאמרים של הכותב

2012 © האקדמיה למקרא