Monthly archives: דצמבר 2011

Entries found: 2

עיון בנושא המנהיגות בישראל (ב)

מקורות לעיון והעמקה, על תפקיד השופטים והזקנים

להמשך...

עיון בנושא המנהיגות בישראל (א)

בעזרת ה' השאלה המרכזית היא מהו תפקידו והגדרתו של השופט ? בספר דברים השופט הוא חכם בתורה השופט דין צדק , מדובר בתפקיד תורני ללא […]

להמשך...

2012 © האקדמיה למקרא