Monthly archives: ינואר 2012

Entries found: 3

המנהיגות בישראל, מעמד השופטים, המשך

במפגש האחרון התחלנו את הדיבור בעניין השופטים. התחלנו את העיון בנושא המקורות לעיון שנמסרו בפוסט הקודם; פוסט זה הוא המשך ישיר שלו והעיון השבוע ייתבסס […]

להמשך...

המנהיגות בישראל, מעמד השופטים

בשבוע שעבר שוחחנו על מעמד הזקנים בישראל. טענתי, בפוסט ובפגישה, כי מעמד הזקנים הוא מעמד שסמכותו מסורתית, בלי שום קשר לתורה ולמצווה. אמת, שהתורה משתמשת […]

להמשך...

המנהיגות בישראל, מעמד הזקנים.

ברצוני להמשיך את סדרת העיונים של מאיר אודות ההנהגה בישראל. נתחיל את העיון השבוע במעמד של הזקנים. מתי הוקם מעמד הזקנים בישראל? מהפסוקים משמע שימי […]

להמשך...

2012 © האקדמיה למקרא