Monthly archives: אפריל 2012

Entries found: 2

סיכום חלקי בנושא "מנהיגותו של אבימלך"

ישנם חמשה נושאים שמיחדים את אבימלך לעומת  כל המנהיגים בתקופת השופטים, ואלו הם: 1) לא היה ראוי להנהגה בזכות מעשיו, אלא משום שהוא בן של […]

להמשך...

נקודות עיון לשיעור בספר שופטים ט' מנהיגותו של אבימלך

בס"ד נסו למצוא מאפיינים מיוחדים של מנהיגותו לעומת שאר המנהיגים בספר שופטים. האם יש קשר בין צורת המנהיגות של אביו לבין צורת המנהיגות שלו? האם יש קשר […]

להמשך...

2012 © האקדמיה למקרא