Monthly archives: דצמבר 2012

Entries found: 2

נקודות לעיון: יהונתן בן שאול

שלום לכולם, בשיעור השבוע נדון בדברים הבאים: מה המאפיינים שניתן לראות בפעולותיו של יונתן במלחמה עם פלשתים לעומת אביו? מה גרם ליהונתן לאהוב את דוד עד כדי […]

להמשך...

סיכום שיעור: יהונתן דוד ומיכל

להלן עיקרי הדברים שהוסברו בשיעור בנושא היחסים בין יהונתן דוד ומיכל. >> לנקודות העיון >> מדוע יהונתן אהב את דוד? השגחת ה' על דוד להעביר המלכות […]

להמשך...

2012 © האקדמיה למקרא