פלגש בגבעה

RSS
מאמרים: 2

התוצאות של מעשה פילגש בגבעה

[מתומלל לפני עריכה] "ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה: ויבא העם בית אל  וישבו שם עד הערב לפני האלהים […]

להמשך...

נושאים לעיון בפרשת 'פלגש בגבעה' – חלק א'

מהי פילגש?  והאם זה דבר ראוי? בפרשה זו נקרא האיש 'אשהּ' (עם דגש בה') ולאחר מותה נקרא 'אדוניה' לצד 'איש האשה הנרצחה'. אבי הפלגש נקרא […]

להמשך...

סיכום חלקי בנושא "מנהיגותו של אבימלך"

ישנם חמשה נושאים שמיחדים את אבימלך לעומת  כל המנהיגים בתקופת השופטים, ואלו הם: 1) לא היה ראוי להנהגה בזכות מעשיו, אלא משום שהוא בן של […]

להמשך...

נקודות עיון לשיעור בספר שופטים ט' מנהיגותו של אבימלך

בס"ד נסו למצוא מאפיינים מיוחדים של מנהיגותו לעומת שאר המנהיגים בספר שופטים. האם יש קשר בין צורת המנהיגות של אביו לבין צורת המנהיגות שלו? האם יש קשר […]

להמשך...

נקודות עיון לשיעור בספר שופטים ו'-ז'-ח' (פרשת גדעון)

נקודות עיון לשיעור בספר שופטים ו'-ז'-ח'  (פרשת גדעון)  מה מיוחד בתשובה של גדעון שלכן יכול להושיע? מה מיוחד בסיפור שחיטת הפרים ושבירת המזבח? מה מיוחד […]

להמשך...

2012 © האקדמיה למקרא