פלגש בגבעה

RSS
מאמרים: 2

התוצאות של מעשה פילגש בגבעה

[מתומלל לפני עריכה] "ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה: ויבא העם בית אל  וישבו שם עד הערב לפני האלהים […]

להמשך...

נושאים לעיון בפרשת 'פלגש בגבעה' – חלק א'

מהי פילגש?  והאם זה דבר ראוי? בפרשה זו נקרא האיש 'אשהּ' (עם דגש בה') ולאחר מותה נקרא 'אדוניה' לצד 'איש האשה הנרצחה'. אבי הפלגש נקרא […]

להמשך...

2012 © האקדמיה למקרא