שאול

RSS
מאמרים: 4

שאלות לדיון במעשה הגבעונים ובני שאול [שמואל ב' כ"א]

מה עשה שאול לגבעונים ולמה עשה זאת ? האם המעשה היה מוצדק מבחינתו ? למה לא נענש שאול בחייו וה' חיכה לעונש עד סוף ימי […]

להמשך...

סיכום שיעור "משיחת שאול" (א')

שלום לכולם , בהמשך לנקודות העיון בנושא "פרשת משיחת שאול בסתר'", להלן סיכום חלקי של השיעור. מה הנושא בגובה שלו שבפסוקים מודגש כמעלה שלו- (ש"א ט,ב) […]

להמשך...

שאלות להתבוננות בפרשת משיחת שאול בסתר (שמואל א ט:א-י:טז)

שאלות להתבוננות בפרשת משיחת שאול בסתר (שמואל א ט:א-י:טז) מה הנושא בגובה שלו שהפסוק מדגיש כמעלה הגדולה שלו? מה ניתן ללמוד מהדו שיח הארוך בין […]

להמשך...

דמותו של שאול – נקודות לעיון

השלם את הטבלה ומחק את מה שלא נכון לפי דעתך צדקותו וגדלותו של שאול חטאיו וחסרונותיו של שאול עדות שמואל :בחור וטוב ואין איש מבנ"י […]

להמשך...

2012 © האקדמיה למקרא