עיון בנושא המנהיגות בישראל (ב)

מקורות לעיון והעמקה, על תפקיד השופטים והזקנים

להמשך...

עיון בנושא המנהיגות בישראל (א)

בעזרת ה' השאלה המרכזית היא מהו תפקידו והגדרתו של השופט ? בספר דברים השופט הוא חכם בתורה השופט דין צדק , מדובר בתפקיד תורני ללא […]

להמשך...

Page 3 of 3«123
2012 © האקדמיה למקרא