לטעמה של מצוות ברית מילה. נוסח 2.2.

1. תוכן עניינים. תוכן עניינים. חשיבותה של מצוות ברית מילה. טעם מצוות מילה. ביאור מושג הערלה. מילה בשמיני. טעמו של שד”ל 2. חשיבותה של מצוות […]

להמשך...

22/01/2017 כללי

לשון הקודש – השפה של עם ישראל. עיון במשנה במסכת סוטה תחילת פרק ז. אלו נאמרין בכל לשון ואלו נאמרין בלשון הקודש. נוסח 5.1.

המאמר דן במשנה בתחילת פרק ז’ של מסכת סוטה שמביאה רשימת דברים שחייבים לאומרם בלשון הקודש דווקא, ושל דברים שאפשר לאומרם בכל לשון שהיא. המאמר מבאר טעם המשנה וטוען שדברים שמעורב בהם הציבור, עם ישראל, חייבים להיאמר בלשון הקודש דווקא, כי זה השפה של העם (אני בדווקא לא משמש במילה "לאומית" הואיל ואין מקומה בביהמ"ד).

להמשך...

שיר מתאריך כ' חשון תשע"א

שיר קודש שכתבתי לפני כמה שנים.

להמשך...

14/08/2016 שירה
2016 © בית המדרש של איתן קלמנס