צנזורה גלויה וסמויה בספרות הקודש – קורס מכון לומדה

בהמשך להרצאה בוידאו "עריכה תורנית" חלק ב' להלן תמלול חלק מההרצאה. על צנזורה חרדית קודם כל העובדה: יש צנזורה חרדית בספרי הקודש! ולכן, כל מקום מועד, צריך […]

להמשך...

היבטים וראשי פרקים בעריכה התורנית

בהמשך להרצאה בוידאו "עריכה תורנית" חלק א' להלן תמלול ההרצאה. הפילוסופיה של העריכה התורנית "כוהנית כפונדקית"? במסגרת "יום עיון לעריכת ספרי קדמונינו" (תשס"ג), מסר הרה"ג רבי […]

להמשך...

חכמים אל תתייאשו מן הפשט

בהמשך להרצאה בוידאו "עריכה תורנית" חלק ב' להלן תמלול חלק מההרצאה. ריבוי הדעות בבית המדרש ומגוון תפיסות העולם התורניות של בואי שעריו הם חלק בלתי נפרד ממהותו […]

להמשך...

2012 © בית המדרש של הרב אליהו סולוביציק