Monthly archives: מאי 2013

Entries found: 2

צנזורה גלויה וסמויה בספרות הקודש – קורס מכון לומדה

בהמשך להרצאה בוידאו "עריכה תורנית" חלק ב' להלן תמלול חלק מההרצאה. על צנזורה חרדית קודם כל העובדה: יש צנזורה חרדית בספרי הקודש! ולכן, כל מקום מועד, צריך […]

להמשך...

היבטים וראשי פרקים בעריכה התורנית

בהמשך להרצאה בוידאו "עריכה תורנית" חלק א' להלן תמלול ההרצאה. הפילוסופיה של העריכה התורנית "כוהנית כפונדקית"? במסגרת "יום עיון לעריכת ספרי קדמונינו" (תשס"ג), מסר הרה"ג רבי […]

להמשך...

2012 © בית המדרש של הרב אליהו סולוביציק