• תמונת הפרופיל של מאיר הורוביץ

    מאיר הורוביץ הגיבה בפוסט, המנהיגות בישראל, מעמד השופטים, באתר לוגו של קבוצת מקראהאקדמיה למקרא לפני 9 שנים, 3 חודשים

    התכוונתי שמכונים כשופטים מתחילת ההכירות עימם ולא שבסוף קורותם כתוב ששפטו את ישראל.

    דבורה שמוגדרת מייד כשופטת אכן הייתה שופטת מלכתחילה בלי שום קשר למצב מצוקה בעם. אכן בזמן כהונתה ה' ציווה עליה לפקוד על ברק […]