דמותו של שאול – נקודות לעיון

השלם את הטבלה ומחק את מה שלא נכון לפי דעתך

צדקותו וגדלותו של שאול

חטאיו וחסרונותיו של שאול

עדות שמואל :בחור וטוב ואין איש מבנ"י טוב ממנו ,ש"א ט 2

לא המתין לבוא שמואל ש"א יג

ענווה: הלוא בן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל, ש"א ט 21

ואת דבר המלוכה לא הגיד, ש"א י 16

נחבא אל הכלים,ש"א י 22

ויבזוהו ויהי כמחריש,ש"א י 27

שומר את מצוות ה':ויוחל שבעת ימים ויפץ העם מעליו ,ש"א יג 8

שומר תורת ה':לא תחטאו לה' לאכול על הדם ,ש"א יד 33

שומר על שבועתו:כה יעשה אלוהים וכה יוסיף כי מות תמות יהונתן ,ש"א יד 44

 1. האם שאול חטא בכך שדרש באוב? ראה את דעתו של מחבר ספר דברי הימים בעניין ,דה"א י 13
 2. הקבל את חמלת שאול על צאן עמלק ,ש"א טו לעומת מחייתו את נוב עיר הכוהנים ושור וחמור ושה לפי חרב ,ש"א כב
 3. הקבל את חטאיו של שאול , האם ומה משותף בהם ? במה שונה העונש על החטא הראשון מהעונש על החטא השני?
 4. מדוע שמואל לא בא ומודיע לשאול שיתפטר ויעביר את המלכות לדוד ?
 5. שמואל אומר לה' איך אלך ושמע שאול והרגני ,ש"א טז 2, עד כדי כך הוא יכול לחטוא להרוג את נביא ושופט ישראל?
 6. יהונתן אומר ולא תכרית את חסדך מעם ביתי – הוא יודע שדוד ימלוך, וכן שאול אומר ליהונתן כי כל הימים אשר בן ישי חי לא תיכון אתה ומלכותך ואח"כ יונתן אומר אתה תמלוך על ישראל ואנוכי אהיה לך למשנה וגם אבי יודע כן,  לאחר כריתת כנף המעיל אומר שאול ועתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך

דוד לא מרד בו אלא הייתה לו נוכחות כריזמטית והיה ברור שהוא יהיה המלך הבא ושאול ידע שזה ע"פ ה'

מדוע הוא נלחם בזה ? האם הוא חטא בכך ?

 1. מה היה מצופה משאול לנהוג עם דוד ע"פ דין תורה ?
 2. מדוע דוד נמנע מלהרוג את שאול ? הבא להרגך השכם להרגו !
 3. מדוע דוד ממשיך להעריץ את שאול ? הוא קורא לו משיח ה' ומחבר עליו קינה במותו על אותו רשע שחיפש להרגו לשווא מחמת קנאתו הבזויה
 4. הקבל צדקותו ומוסריותו של שאול לעומת דוד

 נקודות העיון בקובץ וורד לעריכה והדפסה

 • תגובות
 • הפניות למאמר
 • אודות המאמר
הוספת תגובה

תאריך 30/10/2012
קטגוריה שאול, שמואל
מאת מאיר הורוביץ

מאיר הורוביץ

לכל המאמרים של הכותב

2012 © האקדמיה למקרא