נושאים לעיון בפרשת 'פלגש בגבעה' – חלק א'

מהי פילגש?  והאם זה דבר ראוי?

בפרשה זו נקרא האיש 'אשהּ' (עם דגש בה') ולאחר מותה נקרא 'אדוניה' לצד 'איש האשה הנרצחה'.
אבי הפלגש נקרא 'אבי הנערה' ו'חתנו' והיא נקראת בכל הפרשה 'פלגש' 'פלגשו' בפי המקרא בפי האיש ובפי הזקן המארח ונקראה גם 'אמתך' כשהאיש רצה לכבד את המארח [(יט יט)…וגם לחם ויין יש לי ולאמתך ולנער עם עבדיך…]

לשם מה עיכב אותם אבי הנערה ליום וחצי מיותרים וביום החמישי ניסה לעכב אותם עוד פעם?

למה שבטו של בנימין נקראים בני ימיני?

האיש אמר לזקן "ואת בית ה' אני הלך (ואין מאיש מאסף אותי הביתה)" האם אמר אמת? והאם זה נקרא "דאשתמש בתגא חלף"?

האם האיש עשה מעשה הגון כשהוציא את פילגשו להמון כדי שיתעללו בה?

נאמר  (יט,כז) "ויקם אדניה בבקר ויפתח דלתות הבית ויצא  ללכת לדרכו והנה האשה פילגשו נפלת פתח הבית  וידיה  על הסף"  האם משמע שרצה ללכת בלעדיה?

כששלח נתח ממנה לכל גבול ישראל וכולם הזדעזעו,  האם סיפר את הסיפור ביחד עם המשלוח?

שימו לב מדובר באותם מקומות שמדובר עליהם בפרשה הקודמת בהיפוך – בפרשת פסל מיכה – ה'לוי' הינו מבית לחם יהודה, ומיכה מהר אפרים,

ובסיפור פלגש בגבעה ה'לוי' מירכתי הר אפרים ואבי הנערה מבית לחם יהודה, וכן הזקן המארח בגבעה הוא מהר אפרים!

  • תגובות
  • הפניות למאמר
  • אודות המאמר
הוספת תגובה

תאריך 12/06/2012
קטגוריה פלגש בגבעה, שופטים
מאת שמואל אייזנברג

שמואל איינברג

לכל המאמרים של הכותב

2012 © האקדמיה למקרא