נקודות לעיון בנושא: יהונתן, דוד ומיכל

יהונתן ודוד

 • מדוע אהב יהונתן את דוד?
 • מדוע פשט יהונתן את בגדיו ונתנם לדוד?
 • מה מסמל אקט העברת הבגדים?

♦ מטלה: מצא אקטים סימבוליים נוספים הקשורים לביגוד ביחסי שאול ודוד.

מיכל ודוד

 • מדוע אהבה מיכל את דוד?
 • למה חשוב לציין זאת?

♦ חידה: על איזו אישה נוספת במקרא כתוב שאהבה איש (רמז: אף אחת)?

 • האם גם דוד אהב אותה?
 • מדוע הוא ביקש אותה מאבנר?
 • עיין ש"ב ג 13: "ויאמר טוב אני אכרת אתך ברית אך דבר אחד אנכי שאל מאתך לאמר לא תראה את פני כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול בבאך לראות את פני".

♦ מטלה: חפש את צמד המילים אנכי שאל במקרא וגלה דברים מרתקים.

 • מיכל השקיפה בעד החלון ובזתה לדוד.

♦ מטלה: חפש את צמד המילים בעד החלון במקרא וגלה דברים מעניינים.

 • מדוע בזתה מיכל לדוד?

האם ומדוע לא היה זרע למיכל? עיין שמואל ב, ו; 23 ועיין שמואל ב, כא; 8

להורדה כקובץ וורד

 • תגובות
 • הפניות למאמר
 • אודות המאמר
01
הוספת תגובה

תאריך 27/11/2012
קטגוריה דמויות במקרא, שמואל
מאת מאיר הורוביץ

מאיר הורוביץ

לכל המאמרים של הכותב

2012 © האקדמיה למקרא