סיכום חלקי בנושא "מנהיגותו של אבימלך"

ישנם חמשה נושאים שמיחדים את אבימלך לעומת  כל המנהיגים בתקופת השופטים, ואלו הם:
1) לא היה ראוי להנהגה בזכות מעשיו, אלא משום שהוא בן של גדעון. ודבר זה חוזר על עצמו –  הן כששכנע אותם לקחת אתו כמושל, וכן בדברי יותם נאמר שהצידוק להנהגה (אם יש) זה שהם מחויבים לירובעל, וכן בדברי המרידה של געל בן עבד הוא מקשר את סיבת ההמלכה לאביו.
2) לא נאמר שעשה משהו לטובת ישראל נגד האויבים, דבר שהיה דבר מרכזי בכל המנהיגים האחרים.
3) היחיד שנאמר עליו הלשון 'וישר' ולא 'וישפוט', והיה היחיד שהתנהג כמלך, עם צבא משלו, עם פקיד משלו (זבול) ששולט בשכם, (ממשמעות הפסוקים על אף שנולד בשכם מפלגש גדעון, הוא לא גר שם  אלא גר בתלמה/אלמה) והתיחס לכבוד העצמי שלו כפי שמלך נוהג, שהדבר שעניין אותו ברגעים האחרונים לחייו זה:שלא יאמרו עליו שהוא נהרג על ידי אשה.
4) התנהג באלימות רבה נגד ישראל, עד כדי כך שבעלי שכם קיללו אותו וגם הרג את כל אנשי שכם כמו אויב, והרג את כל אנשי מגדל שכם אלף אנשים ונשים באש, ורצה להמשיך הלאה. וזה דבר שיש אצל אויבי ישראל, וסיפורו נגמר שכשמת לא נאמר היכן נקבר, כמו שנאמר על שאר השופטים  שהיו בתקופתו אלא נאמר  "ויראו איש ישראל, כי מת אבימלך; וילכו, איש למקמו." שמיתתו גרמה רווחה
5) בימיו עבדו עבודה זרה, שבשונה משאר המנהיגים, שעיקר מנהיגותם התבטה בכך ששפטו את ישראל, וגרמו להם שלא יעבדו עבודה זרה, אבימלך לעומתם לא רק שלא גרם שלא יעבדו ישראל ע"ז  אלא שגם  תמך בזה, וראיה לכך: שכשהחליטו בעלי שכם למנות אותו נתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית שבכסף  ולא היו נותנים לו מקופת אלוהיהם הנ"ל  אילולי תמך באותו אל. (היפך מעשה אביו שאמר  ה' ימלוך עליכם.)

שאלה: אבימלך הרי עמד בראש ההנהגה של עם ישראל, במשך שלש שנים, כמו שכתוב "וישר על ישראל שלש שנים" אם כן מדוע בעלי שכם מנהלים את כל הסיפור?

תשובה: מכיון ששכם היתה בירת אפרים באותה תקופה (עד שאבימלך החריב אותה וזרע אותה מלח)  ואפרים הנהיגו את העם, כמו שנאמר בדברי הימים: א) וּבְנֵי רְאוּבֵן בְּכוֹר-יִשְׂרָאֵל כִּי הוּא הַבְּכוֹר וּבְחַלְּלוֹ יְצוּעֵי אָבִיו נִתְּנָה בְּכֹרָתוֹ לִבְנֵי יוֹסֵף בֶּן-יִשְׂרָאֵל, וְלֹא לְהִתְיַחֵשׂ לַבְּכֹרָה. ב) כִּי יְהוּדָה גָּבַר בְּאֶחָיו וּלְנָגִיד מִמֶּנּוּ, וְהַבְּכֹרָה לְיוֹסֵף. (דברי הימים א ה). ועוד ראיה שכשיהושע אסף את העם בסוף ימיו לחדש את הברית בין ה' לעם ישראל הוא עשה זאת בשכם רואים ששכם היא עיר מרכזית, ואפילו אחרי אבימלך שכם נשארה העיר המרכזית של העם (אפילו בחורבנה) כשישראל רצו להמליך את רחבעם (לאחר שיציבו לו תנאים על דרך התנהלותו, ולאחר שלא הסכיםלתנאים החליטו לא להמליכו) הם התאספו בשכם, ואז המליכו את ירבעם שהיה לפני כן נגיד על בית יוסף, כמו כן רוב מלכי ישראל היו מיוסף, וכן הדבר הראשון שעשה ירבעם  זה שבנה את שכם וישב בה ( ומעניין לציין שבנה  גם את פנואל שתי העיירות שהחריבו אבימלך וגדעון, אולי רצה לרמוז שהוא שונה מהם שהם בשביל להראות מנהיגות  החריבו ערים והוא בונה את אותם ערים)

ולכן  גם השופט היחיד שקיבל את ההצעה למלוך, היה גדעון שהוא  מבני יוסף. ולכן בעלי שכם כבירת אפרים הם נציגים של השבט הבכור ולכן המלכה שלהם יש לה תוקף ובחרו דווקא באבימלך, משום שאבימלך היה ממשפחת שכם מצד אמו, לעומת גדעון שהיה בכלל משבט מנשה, שזה אומר שבניו האחרים היו קצת רחוקים ממוקד הכח, (וגדעון בעצמו טען למלאך ה' "במה אושיע את ישראל הנה אלפי הדל במנשה.." כלומר אני לא נמצא במשפחה הנכונה להנהיג)  והפסוק מדגיש שהם לקחו את אבימלך כי אחיהם הוא, ושאר העם קבלו את ההמלכה שלהם כיון שהם מיצגים את רצון העם.

וכשהם מרדו היה חייב לטפל בהם  כי הם הרי מייצגים את העם. [ואפשר להוסיף שבני יוסף, מאד רצו  שיהיה מלך ממשפחתם, ועל ידו ישלטו  על כל ישראל,   ולכן הם מיהרו למנות את אבימלך למלך כדי לא להפסיד את ההזדמנות, (דבר שהתגשם רק בימי מלכות  מלכי ישראל), ויכול להיות שזה גם הסיבה ששנאו  אותו בסוף כיון שהשתלט גם עליהם וזה לא מה שתכננו .]

שאלה: האם יש קשר בין החטאים שהיו בתקופתו (ששמו להם את בעל ברית לאלוהים)  לזה שהחליטו להמליך את אבימלך?(חוץ מהכסף שהגיע משם)

תשובה:

1) הפסוק עצמו מקשר בין שני חטאים, ששניהם נובעים מכפיות טובה לה' וכפיות טובה לגדעון וביתו וכך מתחיל הסיפור: לג) וַיְהִי כַּאֲשֶׁר מֵת גִּדְעוֹן וַיָּשׁוּבוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּזְנוּ אַחֲרֵי הַבְּעָלִים, וַיָּשִׂימוּ לָהֶם בַּעַל בְּרִית לֵאלֹהִים: לד) וְלֹא זָכְרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת-ה' אֱלֹהֵיהֶם, הַמַּצִּיל אוֹתָם מִיַּד כָּל-אֹיְבֵיהֶם מִסָּבִיב: לה) וְלֹא-עָשׂוּ חֶסֶד עִם-בֵּית יְרֻבַּעַל גִּדְעוֹן, כְּכָל-הַטּוֹבָה אֲשֶׁר עָשָׂה עִם-יִשְׂרָאֵל: (שופטים ח)

2) גדעון אמר "לא אמשול אני בכם..  ה' ימשול בכם " שכשה' מולך לא מולךבשר ודם, ורק כשבגדו בה' היו  צריכים מלך שיוציאם ויביאם וימשול ככל העמים

(כשעובדים את ה' לא צריך מלך שה' הוא המלך המוציא והמביא ע"י נבואה וע"י רוח אלקים שנותן למנהיגים, {שני הדברים שהיו לכל המנהיגים בתקופת השופטים חוץ מלאבימלך} והמנהיגות של השופט מתבטאת ששופט את העם על פי משפטים שהמלך ה' קבע.)

3) הרצח הנתעב של שבעים אחיו החפים מפשע על אבן אחת, לא היה קורה, אילו היה להם יראת ה' .

4) מסתבר שזה היה אחת הסיבות  שלבגללם מינו אותו כי הוא נתן להם את אפשרות לפרוק עול ה' ולעבוד  את הבעל, לעומת האחים, שאם היו ממשיכים את ההנהגה של אביהם כשופטים, לא היו מרשים לעם לעבוד אלילים, שזה היה הדבר שמיחד את הנהגת ירובעל  שאמר ה' ימלוך עליכם,  וכל ימיו לא עבדו ישראל את הבעל,  וכל ימיו ולאחר מותו קראו לו ירובעל, לזכרון הסיפור שהרס את מזבח הבעל.

הד לכך שהאחים היו עובדים את ה' ניתן למצוא בדברי יותם האח היחיד שנשאר שמזכיר שם ה'  כמה פעמים {ובסוף כשרצו בעלי מגדל שכם להנצל ממנו הלכו לבית אל ברית, (מן הסתם קרוב משפחה של בעל ברית) וחשבו שינצלו בכך  שהרי לא יריב עם אל שהוא איתו ביחסים טובים,  ואבימלך בלי למצמץ הלך ושרף אותם  בבית אלוהיהם, ללמדך  שכך דרכם של עובדי אלילים שאינם תומכים בהם אלא כשזה שוה להם .}

  • תגובות
  • הפניות למאמר
  • אודות המאמר
הוספת תגובה

תאריך 30/04/2012
קטגוריה שופטים
מאת שמואל אייזנברג

שמואל איינברג

לכל המאמרים של הכותב

2012 © האקדמיה למקרא