שאלות להתבוננות בפרשת משיחת שאול בסתר (שמואל א ט:א-י:טז)

שאלות להתבוננות בפרשת משיחת שאול בסתר (שמואל א ט:א-י:טז)

 1. מה הנושא בגובה שלו שהפסוק מדגיש כמעלה הגדולה שלו?
 2. מה ניתן ללמוד מהדו שיח הארוך בין שאול לנערו האם ללכת לאיש האלוקים?
 3. מה ההסבר בשמות 'נביא' 'רואה' 'איש האלקים'?
 4. מה הביאור באריכות הדברים של הנערות על שאלתו 'היש בזה רואה?' ולמה הפסוק מצטט אותם?
 5. מפני מה לא יאכל העם הזבח עד אשר יבא הנביא ויברך על הזבח? ומה ניתן ללמוד מזה?
 6. "…כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אלי" האם כאן ניתן הסכמה של ה' לצורך של עם במלך?
 7. מה הסיבה ששאול נפגש עם שמואל דווקא בזמן הזבח וששאול ישב בראש הקרואים?(מפורש בפסוקים שהיה מתוכנן ששאול יאכל בזבח)
 8. על מה דיברו בלילה על הגג?
 9. מה המשמעות של משיחת שאול בסתר?
 10. מה המטרה של שלשת האותות ששמואל נתן לשאול (נמצאו האתונות, שתי לחם, חבל נביאים)
 11. מה הקשר בין נבל תוף וחליל וכינור בבמה לנבואה?(ל.א. מה הקשר בין מוזיקה לנבואה?)
 12. "ויהפוך לו אלקים לב אחר"  מה זה 'לב אחר' ?
 13. מה למדים מכך שהאנשים התפלאו ששאול מתנבא?
 • תגובות
 • הפניות למאמר
 • אודות המאמר
הוספת תגובה

תאריך 07/11/2012
קטגוריה שאול, שמואל
מאת שמואל אייזנברג

שמואל איינברג

לכל המאמרים של הכותב

2012 © האקדמיה למקרא